Åreknudeklinikkerne er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

För Din Venklinik är kvalitet och säkerhet vid behandling den absolut viktigaste parametern. Därför är det naturligt för oss att dokumentera vårt kvalitetsarbete enligt gällande standard för kvalitetsarbetet innanför hälsovården, Den Danska Kvalitetsmodell (DDKM).

DDKM är ett nationellt kvalitetssystem, som skall säkerställa och vidareutveckla god kvalitet i hela den danska hälsovården (offentlig som privat). Alla danska sjukhus måste vara ackrediterade, dvs. de måste följa ett kvalitetsnivå, som är utarbetat av Institut för Kvalitet och Ackreditering i Sjukvården (IKAS).

Syftet med DDKM är att skapa systematiskt kvalitetsarbete. Det skall säkra:

  • Hög patientsäkerhet och sammanhängande patientförlopp
  • Samma höga kvalitet och professionella nivå, oavsett var i hälso- och sjukvårdssystemet patienten befinner sig
  • Kontinuerligt lärande och kvalitetsutveckling, så att man lär utav de misstag, som sker
  • Mera transparent kvalitet inom hälso- och sjukvården

För att Åderbräcks center kan förbli ackrediterade, måste vi hela tiden kunna dokumentera gentemot IKAS, att vi lever upp till kraven om säkert och effektivt behandlingsförlopp. Detta sker genom ett omfattande system av procedurer och standarder innanför alla områden av klinikerna.

Våra medarbetare måste demonstrera, att de känner till och använder de utvecklade riktlinjer, och vi för kontinuerlig kontroll med kvaliteten av behandlingsförloppen och patienttillfredsställelsen. Detta uppnås både genom interna revisioner och genom externa revisioner ifrån IKAS.