Fjernelse af karsprængninger Århus

Priser:
Behandling for karsprængninger koster 1.800 kr. per behandling á ca. 30 minutter og dækkes ikke af sygesikringen eller sundhedforsikringer.
Før behandlingerne foretages, skal dine karsprængninger jvf. lov om kosmetiske behandlinger vurderes af en speciallæge. Denne forundersøgelse koster 450 kr. og er gældende til et ubegrænset antal behandlinger inden for et år.

Bestil tid til forundersøgelse

Klinikken i Århus ligger på Rolighedsvej 30, 8240 Risskov.